ÁSZF

Általános szerződési feltételek, szerződéskötés

Mely létrejön a Manda Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és Szerződő Ügyfél (továbbiakban Megrendelő) között a megrendelt termékek eladása és szállítása kapcsán a következő feltételekkel:

  • Rendelés

Megrendelő a webshopon keresztül küldött rendeléssel elismeri, hogy a szolgáltatóval jogerősen szerződött és e szerződés alapjaként az alábbiakban található általános szerződési, és szolgáltatási feltételeket elfogadja. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelőben valós és pontos adatokat (név, szállítási, számlázási cím, telefonszám) ad meg. Amennyiben a Megrendelő által megadott adatok nem valósak vagy nem pontosak, Megrendelő nem formálhat jogot, azaz nem követelheti a szolgáltatást a Szolgáltatótól.

  • A szolgáltatás pontos meghatározása

A Szolgáltató vállalja a weboldalán található kínálatból kiválasztott termékek gyorsposta által való leszállítását vagy biztosítja a személyes átvételt, a BRUGO referenciaüzletében. ( Eleven Center, Jool less üzlet 1118 Budapest, Rétköz u. 7.) A megrendelés értékét a Megrendelőnek át kell utalnia vagy  utólag, a termék kézhezvételekor kell kifizetnie. Személyes átvétel esetén a helyszínen készpénzben ki kell fizetnie.

  • Adatbiztonság

Szolgáltató a birtokába jutott adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használja fel, azokat bizalmasan kezeli és semmilyen körülmények között nem adja tovább harmadik személynek. Amennyiben a megrendelő hozzájárul, a szolgáltató az aktualitásokról, újdonságokról tájékoztathatja.

  • Rendelés érvényessége

A megrendelés az elküldésétől érvényesnek tekintendő. A megrendelés elfogadásáról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt, azaz visszaigazolás küld.

  • Árak

A Szolgáltató a termékek árát feltünteti weboldalán. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy árait bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Megrendelés esetén a megrendelés visszaigazolásában szereplő árak az érvényesek az adott megrendelésre.

A weboldalon feltüntetett akciós árak csak a készlet erejéig illetve az akció ideje alatt érvényesek.

  • Fizetés és szállítás

Megrendelő a visszaigazolás során feltüntetett árat banki átutalással vagy a termék átvételekor készpénzben fizeti meg Szolgáltatónak. A Szolgáltató 3 munkanap szállítási határidővel vállalja a termékek szállítását. Amennyiben a szállítási határidő ettől eltér, azt Szolgáltató a weboldalán feltünteti vagy Megrendelőt a megrendelés visszaigazolásában (e-mailben) tájékoztatja.

  • Áruátvétele

A Megrendelő köteles a megrendelt, minőségileg kifogástalan árut átvenni, és az áru értékét az áru átvételekor készpénzben téríteni, amennyiben a fizetés nem előre történő banki átutalással történt.

 

  • Felelősségek

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő által kiválasztott terméket, minőségileg kifogástalan állapotban juttatja a Megrendelőhöz. Kisebb csomagolási sérülések miatt a Megrendelő nem utasíthatja vissza az árut. A Szolgáltató és partnercégei nem vállalnak semmilyen felelősséget az ezen felüli esetleges következményekért, melyek a szolgáltatás igénybevételével, azt követően vagy avval párhuzamosan léptek fel.

 

A vásárlástól való elállás joga

A Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget (levonva a szállítás költségét) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (oda és visszaszállítás költsége)

A Manda Kft kizárólag sérülésmentes, hiánytalan bontatlan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A termékek visszaszállítását személyesen, a cég székhelyén (1112 Budapest Gulyás utca 2/b) vagy a referencia üzletben, az Eleven Centerben (1118  Budapest, Rétköz utca 7.) Jool less üzletben fogadjuk el.


A felelősség korlátozása

A www.brugo.hu/bolt/ webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Manda Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be.

Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.brugo.hu/bolt áruház akadálytalan működését és a vásárlást. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. Bármely levél (függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett), de főleg bármilyen adat elvesztése. Bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Manda Kft nem felelős semmilyen alapon, semmilyen olyan kárért (függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt), ami a www.brugo.hu weboldal való csatlakozás miatt következett be. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a vásárló felelős a www.brugo.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a www.brugo.hu/bolt webáruházban való vásárlásért. A www.brugo.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A www.brugo.hu/bolt szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.brugo.hu webáruházában történt megjelenés időpontjától lép életbe. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.brugo.hu/bolt webáruházban.

Azonban a Manda Kft nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Vevő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Manda Kft szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a Vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A Manda Kft szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-83306/2015.

Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.
A Szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.
A regisztráció elvégzésével a Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.
A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (hírlevél fogadása, nyereményjáték), valamint a megrendelt szolgáltatás (hírlevél) kiküldésének lehetősége.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: A Felhasználó által kötelezően megadott adatok: e-mail, vezetéknév, keresztnév, irányítószám. A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok: telefonszám, lakcím (levelezési, értesítési cím), családi állapot. A frizuraszepseg.hu megtekintése során rögzítésre kerülhet a felhasználó számítógépének IP-címe. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el.
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli.
Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a www.brugo.hu honlap munkatársai a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Az összekapcsolt adatokat a Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a frizuraszepseg.hu honlap munkatársai számára, illetve a Felhasználó, személyes oldalán, bejelentkezés után hozzáférhetőek. A Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.
A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. A Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

 

Az oldal üzemeltetője

Manda Kft (1112 Budapest, Gulyás u. 2 b.)

 

A termék gyártója

Jolex, Inc.Chicago, Illinois

www.jolexusa.com

 

A termék importőre és forgalmazója

Manda Kft (1112 Budapest, Gulyás u. 2 b.)

info@brugo.hu

Cégjegyzékszám: 0109688978

Bankszámlaszám: 10701087-47628601-51100005 CIB